Hvad er spiritualitet?

Begrebet spiritualitet er bevidstheden om, at vi er en del af en uendelig helhed, af ”Altet”.

Indforstået i begrebet ”Altet” er, at der er en åndelig verden, og der er den fysiske verden, som vi er en del af i vores dagsbevidsthed.

Med andre ord en forståelse af, at vores eksistens går ud over det fysiske og materielle, spiritualitet forudsætter en åndelig verden. Spiritualitet kan bl.a. omfatte meditation, bøn eller åndelig refleksion.

Spiritualitet er betegnelsen for en dyb forståelse af universets natur og de universelle love, som vi lever under (åndelig refleksion).

Når vi arbejder med intuition og spiritualitet eller clairvoyance, så betyder det, at vi tapper ind i den viden, i den bevidsthed og den visdom, som er i den åndelige verden. Det kan vi gøre ved at få forbindelse med vores guider, som er væsener/bevidsthed, der udelukkende befinder sig i den åndelige verden…

Jeg bruger udtrykket Intuition og spiritualitet i flæng, selvom andre vil argumentere for, at det er to forskellige ting. Intuition refererer til den evne, vi har til at forstå eller fornemme noget uden at bruge logisk eller analytisk tænkning. Det er en form for indre viden, der kan føles som en “mavefornemmelse” eller en “indre stemme”. Og denne stemme kommer fra vores inderste sjæl, og fra de guider, vi har i den åndelige verden, som har til opgave at hjælpe os.

Vores sjæl er hele tiden forbundet med den åndelige verden og den visdom, der er dér.
Ud over vores sjæl har vi vores EGO, som er de tankemønstre, som jeg i mit arbejde med dig forsøger at nedtone, til fordel for sjælens tale.

Jeg vil i stedet for at skelne mellem intuition og spiritualitet, skelne mellem sjæl og EGO.
Når vi bruger vores intuition eller spiritualitet, kan den hjælpe med at træffe beslutninger, så vi lettere kan navigere i livets udfordringer. Derfor er det en vigtig ressource i personlig og professionel udvikling.

Jeg synes, denne lille beskrivelse omkring en bog meget fint viser, hvad spiritualitet er i forhold til naturvidenskaben:

Hvis vi kigger i en bog, vil vi med naturvidenskaben kunne måle og veje alting ved bogen. Vi kan tælle siderne, vi kan tælle antal ord eller antal bogstaver. Vi kan analysere fibrene i papiret eller indholdet i blækket, som den er printet med, osv. Men, naturvidenskaben kan ikke forklare eller beskrive indholdet i bogen. Ånden i bogen. Det er dét, som spiritualiteten eller åndsvidenskaben kan.

Den visdom arbejder jeg med at give dig adgang til.

Jeg er Marianne Horsebøg, cand.mag. i historie, NLP-coach og clairvoyant. Jeg er desuden guidet af Martinus Kosmologi, som er mit teoretiske fundament. Jeg kombinerer hardcore business med spiritualitet, og får det bedste ud af begge verdner.