Hvad er Martinus Kosmologi?

Jeg har taget nedenstående beskrivelse direkte fra www.Martinus.dk, da det er en meget fin, kort beskrivelse af Martinus Kosmologi:

Et nyt verdensbillede

Kærlighed til alt liv er et bærende element i Martinus’ optimistiske og omfattende verdensbillede, der tilbyder moderne mennesker en logisk funderet ramme at forstå tilværelsen og sit eget liv indenfor.

Martinus brugte 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle det verdensbillede, han første gang så for sig under sine åndelige oplevelser som 30-årig.

Senere beskrev han disse oplevelser som en ”kosmisk indvielse”, der satte ham i stand til ”… ikke glimtvis, men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper”. Tilværelsesmysteriet var ikke længere noget mysterium for ham, han var ”… blevet bevidst i verdensaltets liv”, som han udtrykker det.

Martinus besluttede sent i sit liv, at det samlede værk skulle bære den overordnede titel Det Tredje Testamente. Hermed ønskede han at sige, at en vigtig del af hans arbejde bestod i at forene kristendommens og andre religioners budskab om kærlighed og tolerance med en moderne videnskabelig indstilling.

Et optimistisk og kærligt livssyn

Målet med Martinus’ arbejde, som han selv kaldte ”åndsvidenskab”, er at give det moderne menneske en ny, analytisk og logisk funderet ramme at forstå tilværelsen og sit eget liv indenfor. Han oplevede, at menneskeheden er moden til det, han betegnede som en ”intellektualiseret kristendom”.

Grundstenen er et kærlighedsbudskab, der går på tværs af traditionelle filosofiske og religiøse skel og bl.a. rummer tanker om reinkarnation og et evigt liv med udvikling for alle levende væsener.

Inspiration til en mere etisk livsstil

Kærlighed til alt liv og vegetarisk livsstil er begge vigtige elementer i Martinus’ tænkning, der kan bruges som inspiration i forhold til mange både praktiske og mere filosofiske spørgsmål om fx sundhed, parforhold, mad eller samfundsindretning.

Martinus’ åndsvidenskab er til gengæld hverken en religion eller trosretning, og den er ikke forbundet med nogen form for kirke, forening eller medlemskab. Hans livsværk er et helt åbent tilbud, som alle interesserede frit kan studere og lade sig inspirere af gennem hans bøger og de studiekredse og andre aktiviteter, som Martinus Institut står bag.

Læs mere om Martinus Kosmologi her: https://www.martinus.dk/da-dk/

Jeg er Marianne Horsebøg, cand.mag. i historie, NLP-coach og clairvoyant. Jeg er desuden guidet af Martinus Kosmologi, som er mit teoretiske fundament. Jeg kombinerer hardcore business med spiritualitet, og får det bedste ud af begge verdner.