Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance betyder klarsyn (fra fransk clair, der betyder “klar”, og voyance, der betyder “syn”), og er en måde, hvorpå man skaber en direkte forbindelse mellem det åndelige univers, og vores fysiske liv på jorden.
En clairvoyant person kan få indsigtsfulde beskeder til en klient fra guider i den åndelige verden.

Den clairvoyante kan ofte både høre, føle eller se ting (i fortiden, nutiden eller fremtiden), som klienten har behov for at få klarhed over.

Når jeg arbejder med clairvoyance, tager jeg kontakt med min klients guider og mine egne guider i den åndelige verden, ved at øge min egen frekvens.
Jeg får derefter de beskeder, som umiddelbart skal gives til klienten, og desuden kan jeg spørge guiderne om de ting, som klienten gerne vil fokusere på.

Clairvoyance er en naturlig evne, som vi alle har, og som kan vækkes eller udvikles gennem praksis og øvelse. Ofte bruger vi meditation og åndelige praktiske øvelser for at få kontakt med vores guider.

Clairvoyance er en del af den spirituelle praksis, som søger en dybere forståelse af universet og vores sted i det, og som skaber en direkte forbindelse mellem det åndelige univers og vores fysiske liv på jorden.

Guider i den åndelige verden kan både være vores egne afdøde familiemedlemmer eller venner, som har taget den ”opgave” at hjælpe os. Når vi får beskeder fra afdøde, så kalder vi det afdøde-kontakt.

Vi har også guider i den åndelige verden, som er på et højere frekvens-niveau, og det er dem, jeg kontakter i mine clairvoyancer. Derfra får jeg mere indsigtsfulde svar på de spørgsmål, jeg eller min klient stiller, svarene ses simpelthen i et bredere perspektiv.

Jeg er Marianne Horsebøg, cand.mag. i historie, NLP-coach og clairvoyant. Jeg er desuden guidet af Martinus Kosmologi, som er mit teoretiske fundament. Jeg kombinerer hardcore business med spiritualitet, og får det bedste ud af begge verdner.